PAR MUMS

SIA „Juridiskais birojs INLAT” ne velti ir atzīta par vienu no senākām privātām juridiskām firmām Latvijas jaunāko laiku vēsturē – uzņēmuma pirmsākumi izriet no tagad jau tālā 1989. gada, kad līdz ar uzņēmējdarbības aktīvu attīstību tika likti pamati mūsdienu Latvijas ekonomikai.

1989. gada aprīlī tika izveidota juridisko pakalpojumu firma Inlat, kura divus gadus vēlāk tika pārveidota par SIA „Juridiskais birojs INLAT”. Toreiz mūs virzīja vēlme apmierināt uzņēmēju – jauniesācēju aizvien augušu pieprasījumu pēc kvalificētas palīdzības juridisko personu izveides un tapšanas posmos, tāpat kā pēc jaunizveidotā biznesa turpmākās darbības vispusīga atbalsta. Mēs sekmīgi nodarbojamies ar šīm lietām nu jau ilgāk par 25 gadiem, kas pats par sevi liecina par mūsu kompetenci un pieredzi.

„Juridiskais birojs INLAT” ir ieguvis vērtīgu pieredzi, kuru sekmīgi pielieto savu klientu interešu praktiskai aizstāvēšanai.

Savas pastāvēšanas laikā „Juridiskais birojs INLAT” krāja pieredzi un smēlās zināšanas līdztekus valstī notiekošām būtiskām pārmaiņām, kuras faktiski noteica Latvijas politisko un ekonomisko dzīvi, un konkrēti:

divdesmitā gadsimta 90. gadu pirmajā pusē notikusī ekonomiskā krīze un cīņa par ekonomiskās ietekmes jomām,

Latvijas ekonomikas strauja izaugsme un krass kritums 2000. gadu otrajā pusē,

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā, kas kļuva par iemeslu kārtējo būtisku izmaiņu ieviešanai Latvijas likumdošanā.

Balstoties uz savu kvalifikāciju, tradīcijām un pieredzi, mēs piedāvājam saviem patreizējiem un potenciāliem klientiem juridisko un ar tiem saskarīgu pakalpojumu plašu klāstu, kas ļauj nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības komplekso apkalpošanu, iekļaujot juridiskos jautājumus un grāmatvedības uzskaiti, vai arī attiecīgās jomas atsevišķu uzdevumu risināšanu.

Un konkrēti, SIA „Juridiskais birojs INLAT” piedāvā profesionālus risinājumus šādās jomās:

Banku tiesības

Investīciju fondi

Investīciju stimuli

Intelektuālais īpašums

Infrastruktūra un tās regulēšana

Korporatīvās tiesības

Nekustamais īpašums

Konkurences tiesības

Finanšu pakalpojumu tiesiskais regulējums

Strīdu izšķiršana

Restrukturizācija un bankrotēšana

Apvienošanās un pārņemšana

Būvniecība

Sauszemes un jūras transports

Distribūcija un tirdzniecība

Darba likumdošana

Uzturēšanās atļauju noformēšana